plesna šola plesna zvezda

Leto izvedbe: 2008
Foto: Miran Kambič