VELIKO VZORČNO STANOVANJE KOSTANJEVI CVETOVI

Avtorji: Petra Zakrajšek, Helena Bernik
Leto izvedbe: 2017
Vizualizacije: Mirče Mladenov, Renderji.com